Menu
  • En-Hr

2011- danas

2017

Pripajanje Metropolis Media d.o.o. i Full Time d.o.o. tvrtci Europlakat d.o.o.

2014

Europlakat d.o.o. preuzima bigboard reklamne površine tvrtke Megaboard d.o.o. u Hrvatskoj.

2001 - 2011

2008

Europlakat d.o.o. kupuje tvrtku Full Time d.o.o. te time učvršćuje svoju vodeću tržišnu poziciju u segmentu bigboard reklamnih površina.

2006

Europlakat d.o.o. kupuje Metropolis Media d.o.o., drugu tvrtku po veličini na tržištu vanjskog oglašavanja u Hrvatskoj. Europlakat d.o.o. time širi svoju ponudu na bigboard i wallscape reklamne površine.
Nakon usklađivanja sa standardima Europlakat d.o.o., Metropolis Media d.o.o. će zabilježiti značajan porast dobiti u 2007. godini.

2002

Europlakat-Proreklam d.o.o. zadržava postojeću vlasničku strukturu - 51% vlasništva Europlakat International/Gewista/JCDecaux i 49% Ankünder GmbH.

2001

Strateški preko Gewista – Werbegesellschaft m.b.H. iz Beča, Europlakat–Proreklam d.o.o. postaje partner francuske grupe JCDecaux SA, vodeće svjetske OOH kompanije.
Ovim poslovnim potezom otvara se mogućnost uvođenja visokih kvalitativnih standarda kombinirajući austrijsko-švicarsko-francuska znanja i iskustva.

2005

Europlakat-Proreklam d.o.o. mijenja ime u Europlakat d.o.o.

2007

Gewista GmbH u ime JCDecaux SA kupuje od švicarske grupe APG|SGA AG udjele u Europlakat International GmbH, postajući njegov stopostotni vlasnik. Europlakat d.o.o. se gospodarski i financijski integrira u JCDecaux SA 1. srpnja 2007. u skladu s novim odnosima u vlasničkoj strukturi.

1991 - 2001

2001

Vođen načelom implementacije suvremenih svjetskih dostignuća vanjskog oglašavanja, Europlakat-Proreklam d.o.o. potpisuje ugovore sa svim velikim gradovima u Hrvatskoj.
Investirajući u suvremene sustave urbane opreme, autobusne i tramvajske nadstrešnice s integriranim citylight reklamnim vitrinama, tvrtka nudi istodobno uslugu vanjskog oglašavanja i kvalitetnu urbanu opremu.

1994

Europlakat International GmbH, u stopostotnom vlasništvu Gewiste GmbH iz Beča, dokapitalizirao je Proreklam d.o.o. koji dalje nastavlja poslovati pod imenom Europlakat-Proreklam d.o.o.

1991

Osnovan je Proreklam d.o.o., osnivači su "Ankünder" Steiermärkische Ankündigungs-Ges.m.b.H. iz Graza i gosp. Edi Laura kao fizička osoba.

1995

Švicarska grupa APG|SGA AG kupuje 50% Europlakata Internationala GmbH iz Beča, stavljajući time na raspolaganje svojem društvu-kćeri u Hrvatskoj znanja i iskustva devedesetogodišnje austrijske i švicarske tradicije vanjskog oglašavanja.