Menu
 • En-Hr

Uvod

Europlakat d.o.o. je dio Grupe JCDecaux SA. JCDecaux SA je vodeća svjetska tvrtka za vanjsko oglašavanje.
Europlakat i JCDecaux Grupa vode izričitu brigu o zaštiti privatnosti i osobnih podataka. Te su vrijednosti dio korporativnih društvenih obveza Europlakat-a/JCDecaux-a u kontekstu politike održivog razvoja.
Svaka pravna osoba Grupe JCDecaux-a unutar Europske unije, koja prikuplja ili koristi Vaše osobne podatke u svrhu vlastitog poslovanja, djeluje kao voditelj obrade (u daljnjem tekstu "Europlakat" ili "mi", "nas" itd.). Svaka takva pravna osoba suglasna je primijeniti odgovarajuće mjere kako bi se osigurala zaštita, povjerljivost i sigurnost osobnih podataka svakog ispitanika, čiji su osobni podaci prikupljeni u skladu sa zakonom, a posebice, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju istih ("GDPR" ) te nacionalnim zakonima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.
Svrha ove Politike privatnosti i zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: "Politika zaštite osobnih podataka") je obavijestiti Vas o obvezama Europlakat-a da osigura poštivanje i zaštitu Vaših osobnih podataka.

Djelokrug

Ova Politika zaštite osobnih podataka odnosi se na sve obrade osobnih podataka koje provodi Europlakat, koji djeluje kao voditelj obrade, unutar Europske unije, u odnosu na vanjske osobe (u daljnjem tekstu: "Vi"), uključujući, ali ne ograničavajući se na klijente, partnere, kandidate za radno mjesto, korisnike naših proizvoda i usluga, dobavljače, pružatelje usluga i korisnike Interneta.

Definicije

"Voditelj obrade": pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.
iz Uredbe (EU) 2016/679 
„Voditelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
"Osobni podaci": svi podaci koji se mogu koristiti za izravno ili neizravno identificiranje fizičke osobe.
iz Uredbe (EU) 2016/679  
"Osobni podaci" znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
"Obrada": postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima, kao što su prikupljanje, snimanje, korištenje, prijenos ili otkrivanje.
iz Uredbe (EU) 2016/679 
"Obrada" znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
"Izvršitelj obrade": pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.
iz Uredbe (EU) 2016/679 
"Izvršitelj obrade" znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Prikupljeni osobni podaci

Europlakat prikuplja i obrađuje samo osobne podatke koji su relevantni, odgovarajući, umjereni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
Europlakat poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da su Vaši podaci točni, potpuni i prema potrebi ažurirani.
Europlakat se obvezuje prikupljati privole ispitanika kad god su ona potrebne te obavještavati ispitanike o obradi njihovih osobnih podataka.
Europlakat obrađuje osobne podatke ispitanika u sljedećim slučajevima:

 • kada se ispitanici prijave na jednu od naših usluga;
 • kada koristite naše usluge;
 • kada pregledavaju naše web stranice;
 • kada nam nude svoje proizvode ili usluge;
 • kada sudjeluju u događajima ili PR aktivnostima koje organizira ili sponzorira Europlakat;
 • kada daju svoj pristanak za primanje naših newslettera i ostalih komercijalnih informacija;
 • kada se žele prijaviti na ponudu za posao u Europlakat-u;
 • kada žele postavi pitanje ili uložiti žalbu.

 

U tim slučajevima, Europlakat može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke ispitanika:

 • identitet: prezime, ime, željeni oblik naslova (gosp./gđa/gđica), datum rođenja, funkciju, presliku osobne iskaznice kad god je to potrebno;
 • podatke za kontakt: poštanska adresa, e-mail, telefonski broj;
 • identifikatore (u slučaju da stvorite račun prilikom pretplate na uslugu): pretplatnički broj, tajni kod;
 • podatke transakcije i podatke o plaćanju: pojedinosti o transakciji, podaci o bankovnom računu;
 • podatke za prijavu za posao: životopis, motivacijsko pismo, bilješke s razgovora za posao;
 • tehničke podatke i informacije o pregledavanju naših web stranica (molimo pogledajte u nastavku odjeljak 8 o kolačićima);
 • sve druge podatke koje nam izravno i svojevoljno ispitanik daje tijekom korištenja naših web stranica, usluga i prilikom sklapanja bilo kakvih ugovora sa Europlakat-om.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka rubrike koje je potrebno obavezno ispuniti podacima obično su označene zvjezdicom. Europlakat može odbiti obraditi Vaš zahtjev ukoliko traženi podaci nisu popunjeni ili je upisan neuobičajeni podataka.
U svrhu direktnog marketinga/komunikacije Europlakat može zatražiti određene osobne podataka. Označavanjem okvira za privolu ispitanik može, a i ne mora, dati svoju slobodnu i eksplicitnu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
Osobni podaci koje dajete Europlakat -u moraju biti aktualni, točni, potpuni i nedvosmisleni.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Europlakat jamči prikupljanje i obradu osobnih podataka na zakonit i pošten način.
Obrada koju provodi Europlakat je u određene, eksplicitne i legitimne svrhe.
Vaši se podaci mogu obrađivati u sljedeće svrhe:

 • omogućavanje prijave / pristupa našim uslugama (upravljanje Vašim pretplatničkim zahtjevom i računom);
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je izvršavanje ugovora između Vas i Europlakat.
 • upravljanje pretplatom i korištenjem naših usluga;
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je izvršavanje ugovora između Vas i J Europlakat -a.
 • obrada transakcije i plaćanja;
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je ili izvršavanje ugovora između Vas i Europlakat -a, kada se radi o upravljanju Vašim transakcijama i plaćanjima, ili usklađivanje s pravnim zahtjevima, ako Europlakat provodi mjere protiv prijevare.
 • upravljanje ugovornim odnosom s našim klijentima, pružateljima usluga i partnerima (upravljanje ugovorom, narudžbama, isporukama, fakturama, odnosima s javnošću, itd.);
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je izvršavanje ugovora između Vas i Europlakat -a.
 • slanje komercijalnih podataka o Europlakat-u Vama;
  • U tom kontekstu, obrada podataka se temelji na legitimnom interesu Europlakat-a, točnije financijskom interesu u izradi osobnih ponuda, boljeg razumijevanja Vaših potreba i pružanja Vama prilagođenih usluga.
 • analiziranje Vašeg pregledavanja i poboljšavanja korištenja naših web stranica (pogledajte u nastavku odjeljak 8 o kolačićima);
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je legitimni interes Europlakat-a, točnije financijski interes za stalnim poboljšanjem naših web stranica i usluga te razumijevanje Vaših potreba kako bismo mogli zadovoljiti Vaša očekivanja.
 • rješavanje bilo kakvih pitanja ili zahtjeva ili pritužbi s Vaše strane;
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je izvršavanje ugovora, ako se zahtjev ili pritužba odnosi na ugovorni odnos između Vas i Europlakat-a. Inače, Europlakat ima legitimni interes, točnije financijski interes za jasnom komunikacijom s Vama i razumijevanje Vaših potreba i očekivanja.
 • obrada Vaše online prijave za posao na jednoj od naših web stranica.
  • U tom kontekstu, pravni temelj za obradu je legitimni interes Europlakat-a, točnije interes za odgovaranje na Vaše prijave za posao i pronalaženje prikladnih profila za slobodna radna mjesta unutar Europlakat-a.

Primatelji osobnih podataka

Europlakat može prosljeđivati Vaše osobne podatke samo određenim ovlaštenim primateljima, u skladu s važećim zakonskim propisima.
Europlakat može omogućiti pristup Vašim osobnim podacima tvrtkama unutar svoje grupe, vlastima i tijelima lokalne uprave, svojim partnerima i mogućim pružateljima usluga treće strane, koji djeluju kao izvršitelji obrada, za pružanje usluga u vezi s Europlakat-ovim uslugama i IT aplikacijama (kao što su hosting, pohrana, analitička obrada podataka, upravljanje bazama podataka ili usluge održavanja IT sustava). Ovi pružatelji usluga treće strane djelovat će samo prema uputama Europlakat-a i imat će samo pristup Vašim osobnim podacima kako bi se ispunile svrhe u koje se osobni podaci prikupljaju te podliježu istim propisima o zaštiti i povjerljivosti osobnih podataka kao i Europlakat.
Europlakat je obvezan ishoditi Vašu privolu prije prosljeđivanja Vaših osobnih podataka partnerima u svrhu direktnog marketing.
Nadalje, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni na osnovu sljedećeg:

 • u okviru pripajanja ili akvizicije cjelokupnog ili dijela Europlakat-a od treće strane;
 • kao odgovor na pravne ili upravne postupke bilo koje vrste ili izvršne mjere zatražene od nadležnih tijela;
 • u skladu sa zakonskim obvezama, zaštititi prava i / ili sigurnosti pojedinca, zaštititi prava i imovine Europlakat-a, uključujući i potrebu da se poštuje ova Politika zaštite osobnih podataka i da se spriječe bilo kakva tehnička, sigurnosna ili pitanja vezana za prijevaru.

Čuvanje osobnih podataka

Europlakat će čuvati Vaše osobne podatke koliko god je to potrebno za postizanje svrhe za koje se prikupljaju i obrađuju. Europlakat može, međutim, čuvati Vaše osobne podatke duže vrijeme kad god je to zakonska obveza ili zbog važećeg roka zastare za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

U određivanju prikladnog razdoblja čuvanja osobnih podataka, Europlakat se posebno oslanja na sljedeće kriterije:

 • podatke o vašoj prijavi, plaćanju i korištenju naših usluga čuvaju se za cijelo razdoblje vaše prijave / ugovornog odnosa te u skladu s važećim rokovima zastare;
 • podatke o upravljanju komercijalnim odnosima s našim pružateljima usluga i partnerima čuvaju se za cijelo razdoblje ugovornog odnosa te u skladu važećim rokovima zastare;
 • ukoliko pristanete primati marketinške materijale, Europlakat će čuvati Vaše osobne podatke sve dok ne naznačite da više ne želite primati takve obavijesti ili u suprotnom za razdoblje određeno važećim zakonima;
 • kada se Vaši osobni podaci prikupljaju u okviru zahtjeva / upita koji se odnose na IT usluge i aplikacije, Europlakat će čuvati Vaše osobne podatke za razdoblje potrebno za obradu takvih zahtjeva ili upita;
 • podaci o prijavi za posao mogu se čuvati do 2 (dvije) godine od datuma posljednjeg kontakta s podnositeljem prijave, osim ako podnositelj zahtjeva ne pristane na dulje razdoblje; u tom slučaju, podaci se mogu arhivirati u skladu s važećim rokovima zastare.

Kolačići

Obavještavamo Vas da prilikom pregledavanja naših web stranica, mogu biti postavljeni kolačići, kako bi omogućili, posebno i/ili prilagođeno pregledavanje. Kolačići su podaci pohranjeni na vašoj terminalnoj opremi. Naše web stranice koriste kolačiće za slanje informacija Vašem pregledniku, omogućujući pregledniku da prosljeđuje podatke originalnoj web stranicu (npr. ID sesije, jezične postavke ili datum). Mogu se koristiti i druge vrste praćenja, kao što su "web beacons". Ovi nadzornici upućuju pozive na poslužitelje da bi prikazali piksel i omogućili nam dijeljenje podataka s trećim stranama u dolje opisane svrhe.
Kolačići i ostali pratitelji ne dopuštaju, ni pod kojim okolnostima, automatsko pristupanje bilo kojoj drugoj datoteci na vašem računalu. Nijedna neovlaštena treća strana ne može pristupiti podacima pohranjenima u kolačićima. Možda ćemo, međutim, koristiti tehnologije koje pružaju treće strane u svoje svrhe.
Više informacija o korištenju kolačića (cookies) i ostalih tehnologija.

Sigurnost

Europlakat jamči sigurnost Vaših osobnih podataka putem sustava za zaštitu podataka koji koristi fizičke i logične mjere zaštite.

Prijenos osobnih podataka

Podružnice, pružatelji usluga ili druge gore navedene treće strane, kojima Europlakat može proslijediti Vaše osobne podatke, mogu se nalaziti u inozemstvu, posebice izvan Europske unije.
U tom slučaju, Europlakat će od njih zahtijevati, da u skladu s važećim zakonskim propisima poduzmu sve organizacijske i tehničke mjere, koje dopuštaju osiguranje odgovarajuće razine zaštite Vaših osobnih podataka (posebice korištenje Standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Europske komisije – po potrebi presliku istih možete dobiti na zahtjev: dpo@europlakat.hr).

Prava ispitanika

Važeći Zakon o zaštiti podataka navodi određena prava vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka, i to:

 • Pravo na informaciju: imate pravo biti obaviješteni u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku o načinu na koji se Vaši osobni podaci obrađuju.
 • Pravo na pristup: imate pravo zatražiti (i) potvrdu o statusu obrade Vaših osobnih podataka, te ako su obrađeni (ii) pristup svojim osobnim podacima i njihovu presliku.
 • Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti ispravak netočnih i nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dopunsku izjavu.
 • Pravo brisanja: u nekim slučajevima imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Međutim, to nije apsolutno pravo i Europlakat može imati zakonske ili legitimne osnove za čuvanje takvih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade: u nekim slučajevima imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka: imate pravo primati svoje osobne podatke koje ste dali Europlakat-u u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku te imate pravo prenositi te podataka drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Europlakat-a. To pravo vrijedi samo kada se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru, a takva se obrada obavlja putem automatiziranih sredstava.
 • Pravo prigovora na obradu: u bilo kojem trenutku, vezano za Vašu konkretnu situaciju, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, kada se takva obrada temelji na legitimnom interesu Europlakat-a. Europlakat se, međutim, može pozvati na opravdane legitimne razloge za nastavak obrade. Kada se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka u bilo kojem trenutku. To možete učiniti klikom na link "odjavi se" koji se nalazi na dnu svake primljene poruke.
 • Pravo podnošenja žalbe nadležnom nadzornom tijelu: imate pravo kontaktirati nadzorno tijelo (u Republici Hrvatskoj, AZOP-Agencija za Zaštitu Osobnih Podataka) kako biste uložili žalbu na Europlakat-ove prakse zaštite osobnih podataka.
 • Kako biste ostvarili gore navedena prava, možete poslati zahtjev na sljedeću adresu: Europlakat, Službenik za zaštitu podataka, Zagorska 2, 10000 Zagreb ili e-mail dpo@europlakat.hr zajedno s preslikom Vašeg identifikacijskog dokumenta.

Izmjena Politike zaštite osobnih podataka

Europlakat može ažurirati ovu Politiku zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku kako bi se uvrstile moguće nove prakse i ponude usluga. U takvim će se slučajevima ažurirati datum Politike zaštite osobnih podataka te će biti naveden datum kada su promjene izvršene. Pozivamo Vas da provjerite izmjene ove Politike zaštite osobnih podataka, koja će biti objavljena na web stranicama Europlakat-a. Ukoliko Europlakat učini bilo kakve izmjene koje smatra bitnima, bit ćete obaviješteni putem obavijesti objavljene na našim web stranicama.

Link na web stranicu treće strane

Tijekom pregledavanja naših web stranica možda ćete naići na sadržaj koji sadrži linkove na aplikacije i web stranice trećih strana. Europlakat nema kontrolu nad kolačićima ili drugim funkcijama koje takve aplikacije i web stranice trećih strana koriste. Bilo kakva obrada osobnih podataka, koja se može provesti putem navedenih aplikacijama i web stranica, nije predmet ove Politike zaštite osobnih podataka.
U skladu s tim, na Vama je da izravno kontaktirajte i/ili posjetite takve aplikacije i web stranice trećih strana kako biste dobili dodatne informacije o njihovim smjernicama za zaštitu osobnih podataka.

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite više informacija o ovoj Politici privatnosti i zaštiti osobnih podataka, molimo kontaktirajte: dpo@europlakat.hr.
Europlakat je imenovao Službenika za zaštitu podataka, kojeg se može kontaktirati na: Europlakat, Zagorska 2, 10000 Zagreb ili e-mail na dpo@europlakat.hr.

Ova Politika zaštite osobnih podataka se može izmijeniti u svako doba stoga savjetujemo da povremeno provjeravate izmjene.
Zadnja izmjena: 29. listopad 2018