Menu
  • En-Hr

Zagreb - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića

Veličina: 115m2

Cijene zakupa
7 dana 19.350 kn
14 dana 33.540 kn
30 dana 64.500 kn

Zagreb - Savska ulica – Zagrebačka avenija

Veličina: 75m2

Cijene zakupa
7 dana 20.250 kn
14 dana 35.100 kn
30 dana 67.500 kn

Zagreb - Slavonska avenija

Veličina: 55m2

Cijene zakupa
7 dana 10.500 kn
14 dana 18.200 kn
30 dana 35.000 kn

Rijeka - Korzo

Veličina: 30m2

Cijene zakupa
7 dana 9.900 kn
14 dana 17.160 kn
30 dana 33.000 kn