Menu
  • En-Hr

Zagreb - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića

Cijene zakupa od 01. 01. 2024.
7 dana 2.852 EUR
14 dana 4.942 EUR
30 dana 9.503 EUR

 

Zagreb - Ulica Hrvatske bratske zajednice

Cijene zakupa od 01. 01. 2024.
7 dana 1.799 EUR
14 dana 3.117 EUR
30 dana 5.994 EUR

 

Zagreb - Savska ulica – Zagrebačka avenija

Cijene zakupa od 01. 01. 2024.
7 dana 2.984 EUR
14 dana 5.172 EUR
30 dana 9.945 EUR

 

Zagreb - Slavonska avenija

Cijene zakupa od 01. 01. 2024.
7 dana 1.548 EUR
14 dana 2.682 EUR
30 dana 5.158 EUR

 

Rijeka - Korzo

Cijene zakupa od 01. 01. 2024.
7 dana 1.459 EUR
14 dana 2.529 EUR
30 dana 4.862 EUR
 

Rijeka - Mlaka smjer centar

Rijeka Mlaka smjer centarSmjer centar

Cijene zakupa od 01. 02. 2024.
7 dana 780 EUR
14 dana 1.352 EUR
30 dana 2.600 EUR
 

Rijeka - Mlaka smjer Opatija

Rijeka Mlaka smjer OpatijaSmjer Opatija

Cijene zakupa od 01. 02. 2024.
7 dana 780 EUR
14 dana 1.352 EUR
30 dana 2.600 EUR
 

Spilt - Ulaz u grad - Domovinskog rata

Cijene zakupa od 13. 05. 2024.
7 dana 1.500 EUR
14 dana 2.500 EUR
30 dana 4.800 EUR
 

Zadar - Marka Marulića kod bolnice

Cijene zakupa od 01. 02. 2024.
7 dana 900 EUR
14 dana 1.560 EUR
30 dana 3.000 EUR
 

Varaždin - Optujska ulaz u grad

Cijene zakupa od 01. 02. 2024.
7 dana 660 EUR
14 dana 1.144 EUR
30 dana 2.200 EUR