Menu
  • En-Hr

Misija

Naša misija je sadržana u cilju da se stalnim unapređivanjem poslovanja i kvalitete usluga kontinuirano ostvarujemo i održavamo položaj utjecajnog sudionika na tržištu vanjskog oglašavanja.

Pokretači

U svrhu ostvarenja našeg cilja osnovni pokretači su nam:

  • zadovoljni korisnici usluga čija su očekivanja ispunjena i čije su povjerenje i privrženost pridobiveni,
  • uvažavanje gradova partnera sa kojima se razvija i njeguje suradnja uvažavanjem njihovih gospodarskih i kulturnih posebnosti,
  • korist vlasnika koja se postiže čuvanjem i povećavanjem vrijednosti imovine i ostvarivanjem primjerene dobiti,
  • dobrobit radnika koja se ostvaruje iskorištenjem snage ljudskih potencijala poticanjem obrazovanja i razvoja, te stimulativnim nagrađivanjem i napredovanjem,
  • briga o okolišu i sigurnosti građana odgovarajućom ponudom proizvoda i njihovim pažljivim rasporedom,

Poslovna načela

Kako bismo bili što uspješniji u ostvarivanju našeg cilja, usvojili smo temeljne poslovne odrednice Grupe JCDecaux SA. Na usvojenim načelima sadržanim u sljedećim dokumentima ustrajno izgrađujemo svoj poslovni ugled među zaposlenicima, klijentima, dobavljačima, institucijama, gradovima te pravnim i fizičkim osobama na obostrano zadovoljstvo.