Inovacije

Proizvodi & usluge:

Inovacije

Pored tehnološki inovativnih rješenja kojima unaprjeđujemo naše formate, kreativno inovativna rješenja predstavljaju kreativan “zahvat” na reklamnoj plohi svih formata kojim se želi dodatno privući pažnja prolaznika i komunicirati s njim.
Cijena produkcije kreativno inovativnih rješenja ovisi o zahtjevnosti kreativnog vizuala i tehničkih elemenata.